Sơn epoxy tại nhà máy sản xuất chè – Sóc Sơn

Dự án sơn epoxy tại nhà máy sản xuất chè - Sóc Sơn chúng tôi thi công 3 hạng mục là:

- Sơn epoxy cho máy móc thiết bị

- Sơn epoxy tự san phẳng

- Sơn epoxy kẻ vạch

son_epoxy_may_moc_nha_may_san_xuat_che_1

son_epoxy_may_moc_nha_may_san_xuat_che_2

son_epoxy_may_moc_nha_may_san_xuat_che_3

son_epoxy_may_moc_nha_may_san_xuat_che_4

son_epoxy_tu_san_phang_nha_may_san_xuat_che_1

son_epoxy_tu_san_phang_nha_may_san_xuat_che_2

son_epoxy_tu_san_phang_nha_may_san_xuat_che_3

son_epoxy_tu_san_phang_nha_may_san_xuat_che_4

son-epoxy-ke-vach