Sơn nền epoxy tại nhà máy Alpha Industry Việt Nam

BRY nhận được công trình tại Kho nhà máy Alpha với hệ sơn lăn phủ gốc dầu.

Tình trạng sàn nhà máy tại đây là một nền sơn epoxy đã cũ và cần được làm lại mới

Thi công sơn sàn epoxy phủ gốc dầu 3 lớp trên nền sơn epoxy cũ tại kho hàng nhà máy Alphabryepoxy-son-nen-epoxy-alpha3Sơn epoxy của của nhà máy Alpha được BRY phủ gốc dầu 3 lớp

bryepoxy-son-nen-epoxy-alpha-1

Bề mặt sàn được mặc thêm chiếc áo sơn epoxy mới trông rất đẹp