Không được từ chối cung cấp thông tin quy hoạch

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật Quy hoạch vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến đóng góp.

 

Theo dự thảo, các hành vi bị cấm đáng chú ý là: Đưa hối lộ, nhận, môi giới hối lộ, tham nhũng, lãng phí trong các hoạt động quy hoạch; từ chối cung cấp thông tin, cố ý cung cấp sai thông tin về quy hoạch; thực hiện trái quy hoạch đã được phê duyệt…

Dự thảo cũng đề xuất: Trong quy hoạch không gian biển quốc gia phải xác định các vùng biển cấm khai thác, các vùng biển khai thác có điều kiện, khu vực biển khuyến khích phát triển, khu vực biển cần bảo vệ đặc biệt cho mục đích quốc phòng, an ninh… Quy hoạch đã được phê duyệt phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình trạng lập quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra phổ biến ở tất cả bộ, ngành, địa phương. Từ “quy hoạch” thường xuyên bị lạm dụng. Nhiều ngành, lĩnh vực đưa ra những dự báo, định hướng, chính sách phát triển cũng được lập thành quy hoạch gây lãng phí nguồn lực.

Pháp Luật TPHCM