Sửa chữa nền epoxy tại nhà máy thiết bị điện tử xăng dầu – Long Biên

Qua quá trình sử dụng sơn nền epoxy tại nhà máy thiết bị điện tử xăng dầu - Long Biên có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng sàn khai chúng tôi đến khảo sát tại đây:

sua-chua-son-san-tai-long-bien

nen-san-nha-may-san-xuat-thiet-bi-xang-dau

hinh-anh-san-kem-chat-luong-tai-nha-may-thiet-bi-xang-dau

Qua thông tin được biết tình trạng sàn tại nơi đây thi BRY đã mời là đơn vị sửa chữa cho nền sàn epoxy. Chúng tôi đã kiểm tra sàn và đưa ra một số phương án sửa chữa, Ban quản lý nhà máy đã lựa chọn một phương án sửa lại sàn. Hình ảnh của BRY bắt tay vào thi công. Sửa dụng máy mài để loại bỏ những lớp sơn có ở trên sàn:

son-san-tai-nha-may-thiet-bi-xang-dau-long-bien

sua-chua-son-san-tai-nha-may-thiet-bi-xang-dau-long-bien

Thi công với lớp sơn phủ bề mặt

sua-chua-son-san-tai-nha-may-voi-buoc-lan-phu

sua-chua-son-san-tai-nha-may-xang-dau-long-bien

Hình ảnh hoàn thiện một khu vực tại nhà máy.

sua-chua-nen-san-epoxy-tai-long-bien