GIẤY CHỨNG NHẬN SƠN CHỐNG CHÁY 150 PHÚT – 05.04.2018 -1