Thi công sơn Ceramic

  • Sơn Ceramic phủ – hệ lăn

    Sơn phủ Ceramic là gì? – Sơn phủ Ceramic (Ceramic coatting) là dòng sơn Ceramic lăn hoặc phun hình thành trên bề mặt bê tông 3 lớp có tổng độ…

    Xem thêm ...

  • Sơn Ceramic tự san phẳng

    Sơn Ceramic tự san phẳng là dòng sản phẩm sơn cao cấp được nhập khẩu nguyên hộp từ Hàn Quốc. Vậy Sơn Ceramic tự san phẳng là gì? Sơn Ceramic…

    Xem thêm ...