Thi công sơn Polyurethane (PU)

  • Sơn PU phủ – hệ lăn

    Thi công sơn sàn PU(Polyurethane) loại phủ hệ lăn Sơn PU – PolyUrethane là gì? PolyUrethane (PU) là loại sơn gốc acrylic polyurethane. Là lớp phủ hoàn thiện tự khô nhanh…

    Xem thêm ...

  • Sơn PU tự san phẳng

    Sơn Polyurethane hay còn có tên gọi đơn giản là sơn PU Sơn Polyurethane tự san phẳng là gì?   Ưu nhược điểm Ưu điểm – Lớp sơn có độ…

    Xem thêm ...