Epoxy Striping Paint

Applying epoxy paint for factory floor

Method, process of applying epoxy paint:

Epoxy striping paint is usually constructed according to the method of epoxy oil coating construction with 3 layers including 1 primer and 2 coatings. Conventional strip paint is used for painting the floor of the factory floor, the paint of the sports yard, the car paint, the paint of the arrow or the picture as required ….

son-epoxy-ke-vach-nha-xuong

The nature of the epoxy striping paint is that it is applied 3-layer oil-based epoxy coating, however, the specialized paint for thin-line construction only has a few manufacturers, and the construction also needs to be meticulous and approachable. much more kidney.

thi-cong-son-epoxy-ke-vach-nha-xuong

Some characteristics of advantages and disadvantages of type of epoxy striping paint:

 • Advantages:
                  – Low construction cost

– Highlighting the instruction signals, delineating areas to be divided

– Long life, durable color

– Variety of eye-catching colors, can make decorative epoxy paint

 • Disadvantages

– Difficult to execute, need meticulous, observe the smallest details

– Need a skilled worker to build the road marking is sharp, not smudged, and maximize construction time

– Need to have experience in rolling batches or spraying with epoxy paint to ensure the aesthetics of the painted strip.

Suitable places for use with epoxy paint:

Epoxy striping paint is suitable for construction with most concrete substrates such as factories, basement, paint for factory floor, car paint, showroom, paint for road traffic, commercial center, …

Construction techniques of epoxy paint are required meticulously, and carefully, the construction after construction can get accuracy, and ensure the right effect when looking at the painted area, people will know the stool The obvious way is that the clear paint painted its specified capital.

You need to consult the construction of epoxy paint, please contact here for free advice.

 

 

Quy trình thi công sơn epoxy kẻ vạch gồm 9 bước:

Bước 1: Mài nền bê tông vị trí cần sơn kẻ vạch 
 • Tiến hành mài nền đi kèm với máy hút bụi công nghiệp để có bề mặt tương đối bằng phẳng, loại bỏ chất bẩn bám trên nền, lấy lại cốt nền ở những vị trí cần sơn kẻ vạch epoxy.
Bước 2: Dán băng keo (băng dính) chuyên dụng định hình vạch kẻ 
 • Dùng băng keo chuyên dụng dán định hình vạch kẻ theo bản vẽthi-cong-son-ke-vach
Bước 3: Thi công sơn epoxy lớp lót 
 • Lớp sơn lót epoxy để tạo liên kết tốt giữa nền bê tông và lớp sơn phủ. Thi công theo phương pháp lăn, gạt hoặc phun.
Bước 4: Thi công sơn epoxy phủ kẻ vạch nước 1
 • Sau khi sơn lót khô (>1tiếng) thi công tiếp lớp sơn phủ epoxy có màu thứ nhất. Lớp sơn này phải sơn thật đều, kín màu và chính xác vị trí kẻ vạch.
  Bước 5: Bả sửa lại bề mặt
 • Sau khi tiến hành thi công sơn epoxy màu, những khuyết tật của bề mặt lộ rõ hơn. Trám trét bổ sung những vị trí khuyết tật bằng putty chuyên dụng. Mài lại bằng máy chà
Bước 6: Thi công tiếp lớp sơn kẻ vạch epoxy cuối cùng.
 • Thi công lăn hoặc phun toàn bộ bề mặt lớp sơn epoxy cuối cùng. 
thi-cong-ke-vach-epoxy-1 Bước 7: kiểm tra lại lần cuối và loại bỏ băng keo định hình:
 • Kiểm tra lại toàn bộ bề mặt và loại bỏ băng keo dán ban đầu. Kiểm tra toàn bộ bề mặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật... trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.
Sử dụng kính, găng tay, mặt nạ phòng độc, đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi thi công. Xem thêm đồ bảo hộ thi công sơn epoxy tại đây
Updating...